Oppleving_seter1

Vel møtt i Norddal!

Lengst inne i Storfjorden byr vi på gode møtefasilitetar i støyfri sone. Hjå oss får de vere åleine med dei viktige tankane og samtalane. De får vind i håret og ei naturoppleving på kjøpet når de ruslar langs Norddalselva dei 250 metrane frå frukostsalen til møterommet.

Høg fart eller låg puls?

Vi ønskjer at de skal konsentrere dykk om innhaldet og vedtak i møtet –vi tar hand om alt det andre. De har høve til å velje eit opphald med låg puls, høgt aktivitetsnivå eller fullt av opplevingar av kultur og natur i bygda, alt etter ønskje og budsjett. Ta ein kikk under fanen Opplevingar, eller ring oss for å høyre kva som kan passe for di gruppe.

 


Kapasitet og utstyr
For grupper på 20-35 personar har vi gode fasilitetar for deg som ønskjer å halde møte eller liknande. På Norddalstunet har vi møterom med dei fasilitetar du forventar å finne, prosjektor, white-board, fleire flip-overar, kopimaskin, Wi-Fi osb. Treng du anna utstyr, skaffar vi det om du seier frå før de kjem. Vi har ekstra grupperom. Ring oss, så finn vi ut korleis vi kan ta imot deg og gruppa di best mogleg.


Prosessarbeid

Prosess- og møteleiing

Om de skal gjennom ein krevjande prosess eller berre vil gjennomføre møtet eller liknande på ein annan måte enn de pleier, kan vi vere med dykk i planlegging og gjennomføring. Dagleg leiar på Petrines underviser i Prosessleiing ved Høgskulen i Volda og har dei siste ti åra vore prosjektleiar for utviklingsprosjekt i både lokalsamfunn og organisasjonar.

Kreative arbeidsmetodar eller ordstyring

Nokre gonger treng de kanskje berre ein som styrer ordet, slik at alle kan delta på lik linje i diskusjonen. Andre gonger ønskjer de eit gjennomgripande møtedesign for betre problemløysing og auka felles forståing for eit problemområde. Vi hjelper dykk å utforme opplegget slik at det får mest mogleg att for tida og ressursane dykkar.